Sonel Publishing

La Vie Parisienne - איש ומקל הולכים לטייל

הספר הוא אסופה חלקית של מיילים ושירים שנשלחו על ידי המחבר או אליו על פני מספר שנים.
למרבית הטקסט יש קשר ישיר לפריס ובמקום בו הקשר אינו גלוי לעין, מדובר בכתובים שנכתבו בפריס, או נשלחו ממנה או אליה.

אין לראות בספר מדריך שיש להסתמך עליו, שהרי למה לחפש את האמת אם אפשר לבדות אותה?
כמו  שאמר מארק טווין: "הזזתי מדינות וערים ממקומן כדי שיתאימו לסיפורים".

מיילים שנכתבו לאחר הוצאת הספר לאור, יתפרסמו כאן בבלוג.

הספר אינו למכירה.

הקופסה האמוצה-שירים

השירים הם שיירים שנותרו בקופסה האמוצה. כמו המיילים, גם הם נשלחו על פני השנים מפריס או אליה, נכתבו על ידי ועל ידי אחרים.                                             הם

קרא עוד »

ענקי רוח וקולינריה

הדימוי של איש הרוח כאדם שפוף, חיוור, שדוף, המטפח את השחפת שלו בעליית גג פרוצה לרוחות ולגשם לא חל על סופרים צרפתיים. הם אוהבים לאכול והדבר ניכר גם בכתיבתם. נקרא אחדים מהם. אנו מכירים את Alexandre Dumas  באמצעות ספריו הרוזן ממונטה כריסטו, שלושת המוסקטרים ועוד רבים אחרים.

קרא עוד »
סוניה ואליהו קפלן

סוניה ואליהו קפלן

המייסדים

להורדת הספר הראשון

ללא תשלום

להורדת הספר השני

ללא תשלום

פוסטים אחרונים

כתבו לנו