Sonel Publishing

La Vie Parisienne - איש ומקל הולכים לטייל

הספר הוא אסופה חלקית של מיילים ושירים שנשלחו על ידי המחבר או אליו על פני מספר שנים.
למרבית הטקסט יש קשר ישיר לפריס ובמקום בו הקשר אינו גלוי לעין, מדובר בכתובים שנכתבו בפריס, או נשלחו ממנה או אליה.

אין לראות בספר מדריך שיש להסתמך עליו, שהרי למה לחפש את האמת אם אפשר לבדות אותה?
כמו  שאמר מארק טווין: "הזזתי מדינות וערים ממקומן כדי שיתאימו לסיפורים".

מיילים שנכתבו לאחר הוצאת הספר לאור, יתפרסמו כאן בבלוג.

הספר אינו למכירה.

הזיקנה

יש רגליים לסברה כי הזקנה תגיע לכולנו, אלא אם נתחכם לה ונלך לעולמנו לפניה. בינתיים מחשבות על זיקנה וזקנים מעסיקות רבים. מוכר לנו הסיפור על הזוג שהגלה את הסב הזקן משולחן הסעודה ואילצו לאכול בפינת החדר מצלחת עץ, כדי שלא ירייר על המפה, יפזר פירורים,

קרא עוד »

מחכים

כולנו מחכים. כל הזמן. שנות אלפיים, אומר ההמנון שלנו, חיכינו להיות עם חופשי בארצנו. שבע שנים חיכה יעקב לאשתו. יש ביננו המחכים למשיח ומאמינים שאף על פי שיתמהמה בוא יבוא. אנו רואים עכשיו את "התור הארוך בעולם" בו מחכים אלפי אנשים לעבור על פני ארונה של

קרא עוד »

בדמי ימיהם

בדמי ימיהם בימים אלה של מות מלכתנו אליזבת, נקדיש כמה מילים לעניינים מורבידיים נוספים. ידוע ששיעור ההתאבדויות בקרב כוכבי במה, ובעיקר זמרים, הינו גבוה במיוחד. זוכרים את "מועדון 27"? הוא כולל היום עשרות. מסתבר כי גם להיות צאצא של כוכב לא קל.  מספר מקרי המוות בטרם

קרא עוד »

expo hyperrealisme

ושוב אני ב RUE DU BAC, רחוב חביב עלי במיוחד עליו הרחבתי במייל קודם, בדרך ל MUSEE MAILLOL אשר ברחוב GRENELLE, לתערוכת ההיפר ריאליזם. פיסול היפר ריאליסטי מחקה את הצורה, המבנה  וההרכב של הגוף או של חלקים ממנו. רמת הדיוק של כל פרט ופרט נותנת

קרא עוד »
סוניה ואליהו קפלן

סוניה ואליהו קפלן

המייסדים

להורדת הספר הראשון

ללא תשלום

להורדת הספר השני

ללא תשלום

פוסטים אחרונים

כתבו לנו