Sonel Publishing

La Vie Parisienne - איש ומקל הולכים לטייל

הספר הוא אסופה חלקית של מיילים ושירים שנשלחו על ידי המחבר או אליו על פני מספר שנים.
למרבית הטקסט יש קשר ישיר לפריס ובמקום בו הקשר אינו גלוי לעין, מדובר בכתובים שנכתבו בפריס, או נשלחו ממנה או אליה.

אין לראות בספר מדריך שיש להסתמך עליו, שהרי למה לחפש את האמת אם אפשר לבדות אותה?
כמו  שאמר מארק טווין: "הזזתי מדינות וערים ממקומן כדי שיתאימו לסיפורים".

מיילים שנכתבו לאחר הוצאת הספר לאור, יתפרסמו כאן בבלוג.

הספר אינו למכירה.

חיפושים

כולם מחפשים. PROUST מחפש את הזמן האבוד A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. זה  הספר העבה ביותר שנכתב כרומן, או הגות, או שניהם והוא יצירת מופת של ספרות צרפת; נכתב במשך 16 שנים (1906-1922), שבעה כרכים במקור (שלושה פורסמו אחרי מות הסופר ב 1922), 2,400

קרא עוד »

נפרדים

גיבורי המסך שלי, את רובם הכרתי בנעורי בקולנוע פריס (שני סרטים בכרטיס אחד), הולכים ונעלמים. זה החל מטבע הדברים עם הוותיקים; MICHEL SIMON, JEAN GABIN (שני אלה שיחקו בנפרד את MAIGRET של SIMENON),                         

קרא עוד »
סוניה ואליהו קפלן

סוניה ואליהו קפלן

המייסדים

להורדת הספר הראשון

ללא תשלום

להורדת הספר השני

ללא תשלום

פוסטים אחרונים

כתבו לנו