Sonel Publishing

La Vie Parisienne - איש ומקל הולכים לטייל

הספר הוא אסופה חלקית של מיילים ושירים שנשלחו על ידי המחבר או אליו על פני מספר שנים.
למרבית הטקסט יש קשר ישיר לפריס ובמקום בו הקשר אינו גלוי לעין, מדובר בכתובים שנכתבו בפריס, או נשלחו ממנה או אליה.

אין לראות בספר מדריך שיש להסתמך עליו, שהרי למה לחפש את האמת אם אפשר לבדות אותה?
כמו  שאמר מארק טווין: "הזזתי מדינות וערים ממקומן כדי שיתאימו לסיפורים".

מיילים שנכתבו לאחר הוצאת הספר לאור, יתפרסמו כאן בבלוג.

הספר אינו למכירה.

בעקבות הזמן האבוד של הסאונד

  כמו Marcel Proust גם אני פסעתי בעקבות. לא אלה של הזמן האבוד, אלא בפריס, בעקבות מנורה אחת ושני ומכשירי רדיו, והנה סיפור המעשה; ברגע של היסח הדעת גרמתי לקצר רבתי בדירה. הקצר לא הסתפק בהורדת נתיך אלא הגדיל עשות וגרם להשבתת לוח החשמל כולו.

קרא עוד »
סוניה ואליהו קפלן

סוניה ואליהו קפלן

המייסדים

להורדת הספר הראשון

ללא תשלום

להורדת הספר השני

ללא תשלום

פוסטים אחרונים

כתבו לנו