Sonel Publishing

La Vie Parisienne - איש ומקל הולכים לטייל

הספר הוא אסופה חלקית של מיילים ושירים שנשלחו על ידי המחבר או אליו על פני מספר שנים.
למרבית הטקסט יש קשר ישיר לפריס ובמקום בו הקשר אינו גלוי לעין, מדובר בכתובים שנכתבו בפריס, או נשלחו ממנה או אליה.

אין לראות בספר מדריך שיש להסתמך עליו, שהרי למה לחפש את האמת אם אפשר לבדות אותה?
כמו  שאמר מארק טווין: "הזזתי מדינות וערים ממקומן כדי שיתאימו לסיפורים".

מיילים שנכתבו לאחר הוצאת הספר לאור, יתפרסמו כאן בבלוג.

הספר אינו למכירה.

חייל של שוקולד

מדינת ישראל נמצאת, מאז הקמתה, בכוננות למלחמה הבאה ובנשיאה בתוצאות קודמותיה. שירי מלחמה אינם חסרים גם כאן וגם בעולם הגדול. בכל המלחמות, בכל האומות,  נועדו שירי המלחמה להלהיב, ליצור גיבורים ולהזדהות עמם ועם מטרות המלחמה. כך כבר בתנ"ך (שירת דבורה היא דוגמה חזקה) וכך לאורך

קרא עוד »
סוניה ואליהו קפלן

סוניה ואליהו קפלן

המייסדים

להורדת הספר הראשון

ללא תשלום

להורדת הספר השני

ללא תשלום

פוסטים אחרונים

כתבו לנו